لینک خبر
💠جلسه بررسی و رسیدگی به مشکلات روستاهای افتر، مؤمن آباد و امامزاده عبداله شهرستان سرخهروابط عمومی بنیاد مسکن سمنانطرح هادیمدیرکل بنیاد مسکن سمنانفرمانداریسمنان
💠 جلسه شورای اداری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنانروابط عمومی بنیاد مسکن سمنانجلسه شورای اداریمدیرکل بنیاد مسکن سمنانبنیاد مسکنسمنان
💠امید آفرینی به شیوه بنیاد مسکن انقلاب اسلامیروابط عمومی بنیاد مسکن سمنانعمران روستاییمدیرکل بنیاد مسکن استانبنیاد مسکنسمنان
💠حماسه توجه به روستاها در دیار حماسه؛روابط عمومی بنیاد مسکن سمنانعمران روستاییمدیرکل بنیاد مسکن استانبنیاد مسکنخوزستان
 💠 جلسه شورای اداری و آئین همزمان افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی و اقتصادی شهرستان مهدیشهر به مناسبت گرامیداشت هفته دولتروابط عمومی بنیاد مسکن سمنانهفته دولتمدیرکل بنیاد مسکن سمناناستانداری سمنانمهدیشهر
 💠 جلسه شورای اداری و آئین همزمان افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی و اقتصادی شهرستان سرخه به مناسبت گرامیداشت هفته دولت روابط عمومی بنیاد مسکن سمنانهفته دولتمدیرکل بنیاد مسکن سمنانبنیاد مسکنسمنان
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یار و یاور دولت استروابط عمومی بنیاد مسکن سمنانهفته دولتمدیر ستادیبنیاد مسکنسمنان
پیام تسلیت ارتحال عالم ربانی، استاد برجسته علم و اخلاق و سالک الی الله آیت‌الله حاج شیخ محمدعلی ناصری دولت آبادیروابط عمومی بنیاد مسکن سمنانپیام تسلیتنماینده ولی فقیهبنیاد مسکنسمنان
💠 برنامه ملاقات مردمی و دیدار چهره به چهره با نمازگزاران مسجد اعظم شهرستان میامیروابط عمومی بنیاد مسکن سمنانهفته دولتمدیرکل بنیاد مسکن سمناناستانداری سمنانمیامی
💠 جلسه شورای اداری و آئین همزمان افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی و اقتصادی شهرستان میامی به مناسبت گرامیداشت هفته دولتروابط عمومی بنیاد مسکن سمنانهفته دولتمدیرکل بنیاد مسکن سمناناستانداری سمنانمیامی
💠آیین افتتاح و بهره برداری همزمان ۳۰۰ واحد مسکن روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن سمنانهفته دولتمدیرکل بنیاد مسکن سمنانبنیاد مسکنشاهرود
💠 آئین کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی احداث ١۶٠ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در شهرستان شاهرودروابط عمومی بنیاد مسکن سمنانهفته دولتمدیرکل بنیاد مسکن سمنانوزارت راه و شهرسازیشاهرود
💠 برنامه ملاقات مردمی و دیدار چهره به چهره با نمازگزاران مسجد مدرسه قلعه شاهرود روابط عمومی بنیاد مسکن سمنانهفته دولتمدیرکل بنیاد مسکن سمناناستانداری سمنانشاهرود
💠 جلسه شورای اداری و آئین همزمان افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی و اقتصادی شهرستان شاهرود به مناسبت گرامیداشت هفته دولتروابط عمومی بنیاد مسکن سمنانهفته دولتمدیرکل بنیاد مسکن سمناناستانداری سمنانشاهرود
💠 جلسه شورای اداری و آیین افتتاح همزمان پروژه های عمرانی و اقتصادی شهرستان آرادان به مناسبت گرامیداشت هفته دولتروابط عمومی بنیاد مسکن سمنانهفته دولتمدیرکل بنیاد مسکن سمناناستانداری سمنانگرمسار
💠جلسه شورای اداری و آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی همزمان پروژه های عمرانی و اقتصادی شهرستان گرمسار به مناسبت گرامیداشت هفته دولتروابط عمومی بنیاد مسکن سمنانهفته دولتمدیرکل بنیاد مسکن سمناناستانداری سمنانگرمسار
 💠 بازدید از روند اجرای پروژه ایمن سازی در روستای ابرسج شهرستان شاهرود روابط عمومی بنیاد مسکن سمنانطرح هادیمدیرکل بنیاد مسکن سمنانبنیاد مسکنشاهرود
 💠 جلسه مشترک شورای اداری استان و شهرستان سمنان، همراه با آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۰۳ پروژه عمرانی و اقتصادی شهرستان سمنانروابط عمومی بنیاد مسکن سمنانهفته دولتمدیرکل بنیاد مسکن سمناناستانداری سمنانسمنان
 💠برگزاری جلسه کمیته اجرایی تفاهم‌نامه مشترک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان در استان سمنانروابط عمومی بنیاد مسکن سمنانمسکن محرومانمدیرکل بنیاد مسکن سمنانبنیاد مسکنشاهرود
 💠 برنامه ملاقات مردمی و دیدار چهره به چهره با نمازگزاران مسجد جامع شهرستان دامغان روابط عمومی بنیاد مسکن سمنانهفته دولتمدیرکل بنیاد مسکن سمناناستانداری سمناندامغان
💠 آئین افتتاح همزمان و آغاز عملیات اجرایی طرح ها، پروژه های عمرانی و اقتصادی شهرستان دامغان به مناسبت هفته دولتروابط عمومی بنیاد مسکن سمنانهفته دولتمدیرکل بنیاد مسکن سمناناستانداری سمناندامغان
✴️ آئین آغاز برنامه های هفته دولت سال ١۴٠١ در استان سمنانروابط عمومی بنیاد مسکن سمنانهفته دولتمدیرکل بنیاد مسکن سمناناستانداری سمنانسمنان
نشست مشترک مدیران کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنانروابط عمومی بنیاد مسکن سمنانمسکن محرومانمدیرکل بنیاد مسکن سمنانبنیاد مسکنسمنان
💠برگزاری کمیته تصویب طرح هادی روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن سمنانطرح هادیمدیرکل بنیاد مسکن سمنانبنیاد مسکنشاهرود
💠برگزاری جلسه کارگروه مسکن موضوع تفاهم نامه احداث ۴۰ هزار واحد مسکونی با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) وتفاهنامه ١٠هزار واحد مسکونی با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بنیاد مستصعفانروابط عمومی بنیاد مسکن سمنانمسکن محرومانمدیرکل بنیاد مسکن سمنانبنیاد مسکنسمنان
​  💠 برگزاری جلسه کمیته اجرایی حساب ١٠٠ امام (ره) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنانروابط عمومی بنیاد مسکن سمنانحساب 100مدیرکل بنیاد مسکن سمنانبنیاد مسکنسمنان
💠 جلسه بررسی مسائل و مشکلات پروژه‌های اجرایی در شهرستان گرمسار روابط عمومی بنیاد مسکن سمنانطرح هادیمدیرکل بنیاد مسکن سمنانفرمانداریگرمسار
​💠 جلسه شورای مسکن شهرستان دامغانروابط عمومی بنیاد مسکن سمنانطرح نهضت ملی مسکنمدیرکل بنیاد مسکن سمناناداره کل راه و شهرسازی سمناندامغان
​💠 بازدید اعضای کمیته اجرایی استان سمنان از واحدهای مسکونی موضوع تفاهم نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان در استان سمنانروابط عمومی بنیاد مسکن سمنانمسکن محرومانمدیرکل بنیاد مسکن سمنانبنیاد مسکنسمنان
​💠برگزاری جلسه کمیته اجرایی تفاهم‌نامه مشترک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان در استان سمنانروابط عمومی بنیاد مسکن سمنانمسکن محرومانمدیرکل بنیاد مسکن سمنانبنیاد مسکنسمنان
1 - 30بعدی