اندازۀ تصویر
  
  
پوشه: جلسه مشترکجلسه مشترک1394/10/26 10:29 غ.م
دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با نماینده مردم شهرستانهای سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی.JPGدیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با نماینده مردم شهرستانهای سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی4752 x 31685691 KB 1399/4/10 09:59 غ.م
برگزاری جلسه کمیته تصویب طرح هادی روستاهای شهرستان دامغان.JPGبرگزاری جلسه کمیته تصویب طرح هادی روستاهای شهرستان دامغان4253 x 26623150 KB 1399/4/10 09:58 غ.م
بازدید مدیرکل دفتر فنی استانداری سمنان از روستای حسین آباد کالپوش.JPGبازدید مدیرکل دفتر فنی استانداری سمنان از روستای حسین آباد کالپوش4054 x 27223469 KB 1399/3/29 07:44 غ.م
دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با نماینده منتخب مردم شهرستانهای گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی .JPGدیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با نماینده منتخب مردم شهرستانهای گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی 4752 x 31685959 KB 1399/3/29 07:44 غ.م
جلسه معارفه رئیس امور مالی بنیاد مسکن استان سمنان.JPGجلسه معارفه رئیس امور مالی بنیاد مسکن استان سمنان4752 x 31685422 KB 1399/3/24 09:15 غ.م
نشست مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان.JPGنشست مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان4752 x 31685827 KB 1399/3/24 09:15 غ.م
IMG_0007(1).JPGIMG_0007(1)4752 x 31685092 KB 1399/3/21 10:47 غ.م
نشست با مدیرعامل شرکت توزیع برق استان.JPGنشست با مدیرعامل شرکت توزیع برق استان4752 x 31685498 KB 1399/3/21 10:45 غ.م
نشست بررسی اقدامات انجام شده در طرح اقدام ملی مسکن.JPGنشست بررسی اقدامات انجام شده در طرح اقدام ملی مسکن4752 x 31685042 KB 1399/3/12 08:17 غ.م
نشست مدیرکل با مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان.JPGنشست مدیرکل با مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان4752 x 31684409 KB 1399/3/11 08:56 غ.م
جلسه بازنگری و تهیه طرح هادی روستاهای شهرستان میامی.JPGجلسه بازنگری و تهیه طرح هادی روستاهای شهرستان میامی4752 x 31684766 KB 1399/3/7 10:56 غ.م
نشست مدیرکل با مدیریت شعب پست بانک استان سمنان.JPGنشست مدیرکل با مدیریت شعب پست بانک استان سمنان4752 x 31685058 KB 1399/2/25 12:42 غ.و
0101.jpg0101905 x 1280270 KB 1399/2/22 09:50 غ.م
خبر برگزاری جلسه کمیته تصویب طرح هادی روستاهای شهرستان شاهرود.JPGخبر برگزاری جلسه کمیته تصویب طرح هادی روستاهای شهرستان شاهرود4752 x 31685054 KB 1399/2/20 11:38 غ.م
بازدید مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی امور عمرانی از روستای حسین آباد کالپوش.JPGبازدید مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی امور عمرانی از روستای حسین آباد کالپوش3781 x 27223156 KB 1399/2/18 10:26 غ.م
برگزاری جلسه بررسی مشکلات شهرستان مهدیشهر.JPGبرگزاری جلسه بررسی مشکلات شهرستان مهدیشهر4752 x 31685450 KB 1399/2/11 12:14 غ.و
IMGطرح اقدام ملی .JPGIMGطرح اقدام ملی 4752 x 31685501 KB 1399/2/11 12:13 غ.و
IMG_20200418_105011_587.jpgIMG_20200418_105011_5871000 x 750343 KB 1399/2/11 12:10 غ.و
IMG_20200407_214725_061.jpgIMG_20200407_214725_0611181 x 787194 KB 1399/1/27 09:43 غ.م
پیگیری موضوعات طرح اقدام ملی مسکن.jpgپیگیری موضوعات طرح اقدام ملی مسکن6000 x 400010677 KB 1399/1/27 09:33 غ.م
استقرار میز خدمت در اداره کل بنیاد مسکن استان سمنان.jpgاستقرار میز خدمت در اداره کل بنیاد مسکن استان سمنان8000 x 600010816 KB 1399/1/27 09:14 غ.م
جلسه اجرایی نمودن سامانه سیستم مدیریت ساخت و ساز روستایی .jpgجلسه اجرایی نمودن سامانه سیستم مدیریت ساخت و ساز روستایی 8000 x 60006977 KB 1399/1/27 08:46 غ.م
IMG_20200314_101050.jpgIMG_20200314_1010506113 x 39885372 KB 1399/1/27 08:33 غ.م
کرونا.jpgکرونا8000 x 60009702 KB 1399/1/27 08:15 غ.م
برگزاری مسابقه تنیس روی میز.jpgبرگزاری مسابقه تنیس روی میز4608 x 34564999 KB 1398/11/29 02:25 غ.و
دوره آموزشی طرح اقدام ملی مسکن.jpgدوره آموزشی طرح اقدام ملی مسکن4608 x 34564373 KB 1398/11/29 11:25 غ.م
برگزاری جلسه در راستای اجرای طرح اقدام ملی مسکن.JPGبرگزاری جلسه در راستای اجرای طرح اقدام ملی مسکن4752 x 31685391 KB 1398/11/29 11:21 غ.م
IMG_0005.JPGIMG_00054752 x 31685085 KB 1398/11/29 11:20 غ.م
IMG_0002.JPGIMG_00024752 x 31685501 KB 1399/2/11 12:11 غ.و
1 - 30صفحه بعد